Πιστοποιητικά
 • ΚΙΝΑ Dongguan Wire Rope Mate HardWare Co,.Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: SGS
  Αριθμός: CANEC1912118601
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-07-27
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Dongguan Wire Rope Mate HardWare Co,.Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Appearance design patent certificate
  Αριθμός: 2083830
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2012-09-19
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Dongguan Wire Rope Mate HardWare Co,.Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: SGS
  Αριθμός: GZIN1907039013ML
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-07-31
  Ημερομηνία λήξης:
 • ΚΙΝΑ Dongguan Wire Rope Mate HardWare Co,.Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO9001
  Αριθμός: ARES/CN/IG2012097Q
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2021-01-20
  Ημερομηνία λήξης: 2024-01-19
QC Προφίλ

1. Το προϊόν εξετάζεται από τον αλατισμένο ψεκασμό για να εξετάσει την αντίσταση διάβρωσης του προϊόντος.

Dongguan Wire Rope Mate HardWare Co,.Ltd. έλεγχος ποιότητας 0

2. Το προϊόν ελέγχεται από την ένταση για να εξασφαλίσει ότι το προϊόν συναντά τις ασφάλειες προτύπου.

 

Dongguan Wire Rope Mate HardWare Co,.Ltd. έλεγχος ποιότητας 1